Merkez Kuruluş
Projeler
Avrupa Birliği
Mavi Kart Uyumlu, Sertifikalı
Mesleki Yeterlilik Eğitim
Programları

 

 

Darülaceze Müessesesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nin en büyük Bakım Kuruluşu olan Müessesesinde verilen 8 aylık " Yasli Yaşlı Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik" eğitimleri başarı ile sonuçlanmış ve "Başarı Belgeleri" davetlilerin ve basın mensuplarının katıldığı bir törenle haksahiplerine verilmiştir.

62 kursiyerlik ilk grup NRW Programına göre Yaşlı Bakımı konusunda Mesleki Yeterlilik gelişimlerini tamamlamışlardır. Kursiyerlerin büyük bölümünü uzun senelerdir Kurumda çalışan ve konu ile ilgili olarak özel bir eğitim almamış olan "Yaşlı Bakım Elemanları" oluşturmuştur.

750 saatlik teorik eğitim Yaşlı Bakımı, Bakım Metotları, İletişim, Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi, Kişisel Sağlığı Koruma ve İdame Ettirme, Sosyoloji, Kurumsal Organizasyon, Tıbbi Bilgiler, Hastalıklar, Anatomi ve diğer birçok konuyu kapsamıştır.

Teorik eğitim, 756 saatlik uygulamalı staj eğitimi ile tamamlamış ve pekiştirilmiştir. Pedagojik ve Mesleki Eğitimler Almanya tarafından akredite edilmiş "Yaşlı Bakıcısı" ve "Bakım Meslekleri" eğitmenleri tarafından verilmiştir.

Katılımın zorunlu olmadığı bu eğitimlere kursiyerler günlük çalışmalarının yanı sıra özveri ile katılmışlardır. Eğitime katılan Türk kursiyerler almış oldukları eğitimlerin ilk uygulamalarından itibaren Mesleki Gelişmenin yanında Kişisel Gelişime olan katkısını da fark etmişlerdir.

Proje, Türkiye' de başlayan Sosyal Sağlık Değişimlerinin oluşmasına olumlu bir örnektir.

 

" Yaşlı Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik" Eğtiminden görüntüler

Sertifika Töreni Teorik Dersler Teorik Dersler Grup Çalışması
Meşguliyet Terapisi Meşguliyet Terapisi Meşguliyet Terapisi Meşguliyet Terapisi
Grup Çalışması , Meşguliyet Terapisi Meşguliyet Terapisi Boş Zaman Değerlendirmesi Meşguliyet Terapisi
Grup Çalışması Mobilizasyon Terapisi Yaşlı Döndürrme Suni Teneffüs
Suni Teneffüs Yaşlı Döndürrme Meşguliyet Terapisi En Değerli İnsanlar
Sertifika Töreni, Protokol Sertifika Töreni Sertifika Töreni, Eğitim Kadrosu Sertifika Töreni, Eğitim Kadrosu

 

Darülaceze Müessesesi ve İB Tıp Akademisi işbirliği ile Ergoterapi konusunda gerçekleştirilen Organizasyonda "Uygulama ve Eşlik Etme" çalışmalarından görüntüler

İB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti.