Merkez Kuruluş
Projeler
Avrupa Birliği
Mavi Kart Uyumlu, Sertifikalı
Mesleki Yeterlilik Eğitim
Programları

 

 

Kadına Şiddet

Projenin yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yürütücüsü Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderliğindeki EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri, Hacettepe Üniversitesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), International Bund konsorsiyumudur.

 

"Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi", İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve 2008-2010 yılları arasında uygulanan “Sığınma Evleri Projesi”nin devamı niteliğindedir. Proje, 2009 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı – IPA kapsamında finanse edilmektedir. Proje, 27 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup, süresi 36 aydır. Projenin ana yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısı ise İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüdür. Proje ile sığınma evi hizmetlerinin kalitesinin ve koordinasyonunun artırılmasının yanı sıra hizmet sağlayıcıları için eğitim imkânı da sunulacak ve bu alanda kamuoyu farkındalığın artırılmasına ilişkin faaliyetler yürütülecektir. Dolayısıyla, projenin bir kapasite geliştirme, eğitim ve işbirliği projesi olduğu söylenebilir. Projenin hedefi, 26 ilde şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturarak ve/veya mevcut hizmetleri geliştirerek kadınların şiddete karşı yeterli korunmaya sahip olmalarını sağlamaktır. Projenin genel amacı, Türkiye’de kadınların insan haklarının korunması için Türk hükümetinin çabalarına katkı sağlamaktır.

Daha fazla bilgi için >>

İB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti.