Merkez Kuruluş
Projeler
Avrupa Birliği
Mavi Kart Uyumlu, Sertifikalı
Mesleki Yeterlilik Eğitim
Programları

 

 

Leonardo da Vinci Programı

Leonardo da Vinci Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır.

Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.

Leonardo da Vinci Programı

Leonardo da Vinci Programı

Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir.

Bu program kapsamında İbeth olarak Almanya'da iş okulu okuyan sosyal dezavantajlı ve engelli bireyleri aynı zamanda fizyoterapi, ergoterapi, dil terapistliği ve özel eğitim alanında eğitim alan öğrencileri üç haftalık staj ve kültürel etkinlik programları kapsamında Türkiyede ağırlıyoruz. Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarına göre uygun okullarda stajlarını tamamlarken kültürel etkinliklerimiz sayesinde de Türkiye'nin sayısız güzelliklerini gezme ve görme imkanı buluyorlar.

İB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Ltd. Şti.